Tetigo

Açı Ayarlı Breys

Tek beden olup, sağ ve sol diz için kullanılabilir. Üstten ve alttan uzatılıp kısaltılarak istenilen boy ayarı yapılabilir. Fleksiyon (0-15-30-45-60-75-90-105)ve ekstransiyon (-15-0-15-30-45-60-75-90) derece ayarlı, lateral ve medial bardestekli diz ortezidir.
ENDİKASYONLARI: Ameliyat  sonrası dereceli mobilizasyon, bağyaralanmalarında ameliyat  sonrası  kontrollü  ve dereceli eklem mobilizasyonuambulasyona (hareketlenmeye) yardım amaçlı kullanılır.